Impressum

Impressum

Podaci u skladu s § 5 TMG

Semir Kozić

Džemala Bijedića 166A,

Sarajevo 71000

Bosna i Hercegovina

Zastupio:

Semir Kozić

Kontakt:

Telefon: +387 61 293 180

E-pošta: info@bro-motion.com

ID PDV: 202433410005

Identifikacijski broj poreza na promet prema §27a zakona o porezu na promet: Sarajevo.

Identifikacioni broj: 4202433410005